Bladel

De Protestantse Gemeente Bladel

De Protestantse Gemeente te Bladel is een kleine gemeente midden in de overwegend Rooms Katholieke (RK) Brabantse Kempen.

Voor een verdere profielbeschrijving van de Protestantse Gemeente Bladel lees ook Wie zijn wij.

De gemeente houdt haar diensten in de kerk (Het Witte Kerkje) aan de Van Dissellaan in Bladel .
De diensten vangen aan om 10 uur.
Na de eredienst koffiedrinken in gemeenschapsruimte “De Dissel” naast de kerk. U bent van harte welkom om wat na te praten en kennis te maken met onze gemeente.

Witte Kerkje
Witte Kerkje

Samenwerking buurgemeenten

De Protestantse Gemeente te Bladel werkt sinds medio 2011 samen met vijf buurgemeenten in de regio, namelijk met de gemeenten Veldhoven, Valkenswaard, Hoogeloon-Eersel, Waalre en Bergeijk.
Deze gemeenten hebben daartoe de volgende afspraak gemaakt: Door bundeling van krachten, zowel professioneel als vrijwillig, willen we duurzaam blijven voldoen aan de behoeften van onze gemeenten; op die manier willen we goed blijven functioneren.
Uitgangspunt is daarbij het behoud van plaats van samenkomst en mogelijkheid tot kerkgang in ieder van onze gemeenten.

Om deze afspraak operationeel “handen en voeten” te geven is er vijfmaal per jaar overleg van de voorzitters van de kerkenraden van de betreffende gemeenten en ook regelmatig overleg van kerkrentmeesters van de betreffende gemeenten.
Daarnaast zijn er contacten tussen diaconieën, werkgroepen Vorming en Toerusting en dergelijke.

Binnen de combinatie PKN-de Kempen zijn alle gemeentes zelfstandig en elke gemeente heeft uiteraard zijn eigen website. Links naar de websites van de gemeenten vindt u hieronder:

* Veldhoven
* Valkenswaard
* Hoogeloon-Eersel
* Waalre
* Bergeijk

De geschiedenis van de Hervormde Gemeente te Bladel gaat terug naar de 16e eeuw.

Door de eeuwen heen is deze gemeente in stand gebleven waarbij hulp van buitenaf zeker een rol heeft gespeeld.

Namen die daarbij een rol spelen zijn de “Maatschappij van Welstand”, maar ook de bouw van de zogenaamde “Waterstaatskerken”in het begin van de 19e eeuw,
waarvan ons kerkgebouw er één is.

De belangrijkste neveneffecten van een grote overwegende RK omgeving zijn:
– belangrijkste “instroom” komt door verhuizingen van protestantse gezinnen vanuit andere delen van Nederland

– kinderen huwen hoofdzakelijk “gemengd” wat helaas ook vaak leidt tot vermindering van betrokkenheid bij de gemeente

In de gemeente komen vrijwel alle facetten van het kerk-zijn aan de orde.

Wel is de schaalgrootte vaak klein.
Een voorbeeld waarin zich dit uit is bijv. het aantal trouw- of rouwdiensten wat per jaar slechts enkele malen voorkomt.

De zondagse eredienst wordt gemiddeld door 35 tot 40 kerkgangers bezocht waarbij ’s-zomers dit aantal wordt verhoogd tot 50 á 60 door vakantie gangers.

Met hoogtij dagen als kerst en pasen is de kerk meestal goed gevuld.

De gemeente zelf bestaat uit ca. 220 geregistreerde leden en doopleden. De invulling van het predikantschap was door de jaren heen wisselend.

Onze voorganger is  ds. Marie-Jantien Kreeft. Zij is bevestigd als parttime (30%) predikant voor Bladel . Naast haar functie in Bladel is zij ook predikant in de gemeente Valkenswaard.

 

Onderdeel van de combinatie PKN-De Kempen