Magilcchi voor Lepra patiënten in India

Tom en Monique Brouwer uit Hapert hebben een missie in Zuid-India. Ze hebben deze missie een naam gegeven: Magilcchi, hetgeen “Geluk” betekent in de lokale taal, Tamil. Niet door woorden, maar door daden, door simpelweg “lepra-patiënten een toekomst geven” .

Zien, denken, doen

Het begon in 1996, toen ze tijdens hun vakantie in Noord India lepra-patiënten hadden gezien en onder de indruk waren hoezeer deze mensen verstoten werden door hun omgeving en wat de gevolgen daarvan waren. De beelden bleven lang in hun gedachten, maar na de tsunami van december 2004 wilden Tom en Monique echt aan de slag gaan!

Eerste fase: goederen verzamelen en verzenden

Inzamelingen startten en in 2009 volgde de eerste van 3 containers met hulpmaterialen. Alles bij elkaar is er tot 2013 ruim 100 m3 aan Kempisch verband, rolstoelen, kleding, dekens, meubilair, beddengoed, schoenen, brillen etc. naar India gegaan. Elk jaar gevolgd door meerdere bezoeken om af te stemmen en te bemoedigen.

Het laatste transport kostte het dubbele aan afhandelingskosten en 9 maanden tijd! De toenemende corruptie in de douaneafhandeling bracht Magilcchi dan ook in een nieuwe fase.

Tweede fase: projectfinanciering

Toen zijn Tom en Monique overgestapt naar een andere vorm van ondersteuning: van grote hoeveelheden fysieke hulpgoederen te verschaffen naar projectfinanciering en kleine hoeveelheden duurzame hulpgoederen.

De bouw van een klein ziekenhuis in Kodungal, Tamil Nadu is in die jaren afgerond. Daarna hebben zij twee andere projecten gestart: hulp aan een overheidscentrum en een particulier initiatief. In het overheidscentrum was veel achterstalligheid op onderhoud; hier brachten ze materialen en hielpen met verbeteringen aan de infrastructuur.

Fase 3: Duurzaam verbouwen en zingeving

Voor het particuliere initiatief ”Anbu Tondu Nilayam” zijn sanitaire voorzieningen gerealiseerd en hulpgoederen verschaft aan berooide oude patiënten, die niet meer terug naar huis kunnen. Nog steeds van harte betrokken bij dit initiatief zijn Tom en Monique dan ook in de lente van 2017 de derde, nieuwe, fase ingegaan. Deze plek hebben ze gekozen omliggende akkers te benutten voor het verbouwen van duurzame bamboe. Bamboe is een gewas dat tot prachtig textiel verwerkt kan worden en dat bovendien zeer goed groeit, zelfs bij extreme droogte, in tegenstelling tot katoen. Hiermee hopen Tom en Monique bij te dragen aan nieuwe bewustwording: de aarde dient de mens zonder dat de mens de aarde hoeft uit te putten. Maar ook: zinvol bezig zijn verrijkt je leven.

 

“Go with the flow”

De missie Magilcchi is van kwantiteit naar kwaliteit gegaan. Deze verandering werd door de tijd als vanzelfsprekend ingegeven.  Terugkijkend observeren Tom en Monique twee belangrijke redenen: 1. een afname van het aantal lepra-patiënten; 2. de les dat blijvende hulp alleen mogelijk is, als er een bewustwording plaatsvindt die duurzame verbetering mogelijk maakt.

Cultuur omslag

“Langere termijn-afspraken hebben in Zuid-India een andere waarde dan in Nederland. In die cultuur zegt men geen ‘nee’ en ook is zelfs twee maanden al een ‘langere termijn’, als men morgen niets te eten heeft! Daaraan moesten wij ons daar als hulpverlener wel naar schikken om effectief te zijn.”, vertellen Tom en Monique.

Geloof, vertrouwen en liefde

De essentie van ons eigen bestaan is ons gevoel van eigenwaarde en volwaardig lid te zijn in onze samenleving. Dat doet recht aan ons bestaan. Uiteindelijk blijkt er een extra dimensie achter de missie Magilcchi schuil te gaan. Wat in de kern overblijft is het vertrouwen dat het aandragen van opties om zelf inkomsten te genereren, kan leiden tot een gevoel van eigenwaarde en daarmee een basis voor het terugkeren als volwaardig lid in hun samenleving.

Een missie die zonder Geloof, Vertrouwen en Liefde er niet zou zijn. De sterkste van deze is wellicht de genegenheid voor die lieve mensen in het drukke en vuile maar oh zo prachtige, kleurrijke en verdraagzame India. Voor die lieve en moedige mensen die zien dat ze waardevol zijn. Door zich te laten zien kunnen ze hun geschiedenis achter zich laten.

Kijk op dit 3 minuten filmpje om een goede indruk te krijgen van Magilcchi

 

lepra india

Meer informatie en rechtstreeks contact met Tom en Monique kan via Facebook. Tom is als muzikant ook vaak te spreken tijdens het koffiedrinken na muzikale kerkdiensten.

Dit project wordt van harte aanbevolen en ondersteund door de Diaconie van Bladel.

 

 

Onderdeel van de combinatie PKN-De Kempen