ANBI

Zowel de Protestantse Gemeente te Bladel en de Diaconie Protestantse Gemeente te Bladel zijn beide erkende instellingen met een goedgekeurde ANBI status.

Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling. Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut.

Elke ANBI goedgekeurde  instelling is verplicht een aantal gegevens te publiceren.

Via de onderstaande link kunt u deze detail informatie van de beide genoemde instelling nalezen.