Diaconie

Het diaconaat is het ‘maatschappelijk werk’ van de kerk. De diaconie de instantie binnen de kerk is die bij uitstek verantwoordelijk is voor het diaconale werk. Voordat de overheid deze taak op zich nam in, richtte de Diaconie armenhuizen in voor mensen die buiten hun schuld dakloos waren. Ze speelde ook een rol bij het oprichten van protestantse ziekenhuizen. Nu doen de meeste diaconieën regelmatig giften aan hulpverleningsorganisaties. In Nederland zijn de Diaconie en Kerkbeheer twee verschillende instanties, vandaar ook twee ANBI-keurmerken. Het Diaconie-team, zoals we ons in Bladel noemen, rapporteert aan de kerkenraad voor wat betreft het werk van de diaconie.

De taken van de Diaconie staan in de officiële kerkorde als volgt omschreven: “Zij staan voor de ‘roeping van de gemeente tot de dienst van barmhartigheid en gerechtigheid’. Conform de relevante ordinantiën van de PKN, komt dit in de praktijk erop neer dat:

  • wij kerkdiensten, ouderen bijeenkomsten en ouderen- en ziekenbezoek faciliteren
  • wij in nood situaties helpen (ook aan ‘buitenstaanders’)
  • wij collecteren voor ontwikkelings projecten van Kerk in Actie
  • wij  drie projecten met een lokale dimensie ondersteunen

Dit alles vanuit onze visie dat wij als Diaconie van PKN gemeente Bladel zoveel mogelijk duurzaam diaconaal beleid voert en wil van betekenis zijn voor de lokale (niet alleen kerkelijke) gemeente: de doelen verder weg in de wereld zijn kleinschalige projecten via lokale connecties.

Drie  locale projecten
De drie projecten met een locale dimensie zijn in 2019 en 2020: Voedselbank Bladel, Blinden en gehandicapten in Venezuela,  en Kansarme jongeren in Congo.

Contact met de Diaconie?
De Diaconie-team bestaat uit vier vrijwilligers met uiteenlopende vaardigheden en werkt nauw samen met het Pastoraat. Hulpvragen worden altijd vertrouwelijk behandeld. Via het email adres diaconie@pkn-bladel.nl kunt u in contact komen met ons Diaconie-team. Voor hulp, maar ook als u nieuwsgierig bent of wilt meehelpen!