Het Witte Kerkje

De Hervormde Kerk te Bladel

De kerk der Hervormde Gemeente Bladel is gebouwd in het jaar 1820.
Voor dit jaar hadden zij geruime tijd de toenmalige Katholieke kerk in gebruik genomen en hielden de Katholieke gelovigen kerk in “eenen ellendigen schuurkerk” aldus de geschiedschrijvers.
In 1820, zo staat er verder in de geschiedenisboekjes, bouwden de Protestanten zich een kerkje dat beter paste bij het aantal harer leden. Dit type kerkgebouw wordt ook wel een Waterstaatskerkje genoemd.

Het Witte Kerkje
Het Witte Kerkje

Er zijn in de loop der jaren verscheidene restauraties geweest.
De laatste restauratie was in de jaren 1981/1982.
Het orgel in de deze kerk is van het jaar 1825.
De kerk zowel als het orgel staat onder toezicht van Monumentenzorg.
De gedachtenisborden, achter in de kerk bevat de namen der predikanten, die ambtsdragers waren in deze Gemeente vanaf de Vrede van Munster in het jaar 1648.
In de nis aan de linkerwand hangt het Hugenoten kruis.

De Hervormde Kerk te Bladel heeft een nieuwe naam

Het kerkje in Bladel had nooit een naam. Iedereen sprak over “De Hervormde Kerk”, “Het Protestantse Kerkje” maar velen noemden het al “Het Witte Kerkje”.
Daarom heeft de Kerkenraad besloten dat onze kerk nu formeel een naam heeft nl:
hetwittekerkje