KempenKring commissie

Commissieleden KempenKring:

Wie zijn de organisatoren achter het geboden programma?

Jan Peelen           jan.peelen@wxs.nl                       tel: 0497- 51 68 06

Liesbeth Kies       kiesvanstockum@gmail.com         tel: 06-51 23 26 45

Ries Westeneng   fam.westwijk@hetnet.nl               tel: 0497- 57 50 45

Barend de Graaf maribar777@gmail.com                tel: 497 – 57 26 52

 

Algemene info : kempenkring@PKN-dekempen.nl

v.l.n.r.:

Ries Westeneng, Jan Peelen, Liesbeth Kies–van Stockum, Barend de Graaf