Liedboek

In onze kerk zingen wij uit het nieuwe liedboek van de kerken.
Exemplaren zijn aanwezig in de banken.

Het Liedboek voor de Kerken

Dit nieuwe liedboek telt 1016 liederen.

Veel liederen uit het vorige liedboek vind je erin terug, maar ook veel andere liederen: o.a. uit de traditie van abdijen en Rooms Katholieke bewegingen; liederen uit de vrijzinnige geloofstraditie, liederen uit de evangelische beweging; kinder- en tienerliederen, korte gebedsliederen en lofprijzingsliederen.
liedboek
Al snel na het verschijnen van het vorige liedboek in 1973 werden de tekortkomingen daarvan merkbaar.
Er verschenen tal van nieuwe liederen en andere liedbundels werden naast het Liedboek gebruikt.
In 1995 werd al de wens uitgesproken dat er een nieuw liedboek zou moeten komen en in 2006 werd de wens uitgesproken dat er aan een nieuwe bundel zou worden gewerkt. Het resultaat is in mei 2013 gepresenteerd.

Een aantal kerken is bij dit project betrokken, waaronder de Protestantse Kerk in Nederland.
De bundel begint evenals de vorige bundel met de 150 psalmen, maar niet enkel in de ‘klassieke’ Geneefse setting maar ook in diverse andere bewerkingen; dan volgen gezangen en gebedsliederen en liturgische liederen in ongeveer hetzelfde stramien als het vorige liedboek; per thema of tijd van het kerkelijke jaar bij elkaar geplaatst.