Liturgie: Eredienst & Kerkmuziek

 

In de liturgie klopt het hart van de gemeente. Hier gebeurt het heilige. Hier gaan beker en schotel van hand tot hand. Hier klinkt het woord en zingt het lied.

De voorbereiding van de diensten is een verantwoordelijkheid van de taakgroep Eredienst en Liturgie.

Broeders en zusters ontmoeten elkaar rond doopvont, kansel en tafel in de naam van Christus. Bezielde liturgie, waar hoofd en hart geraakt worden, is wezenlijk.

Liturgisch centrum Prot. Kerk Bladel
Liturgisch centrum Prot. Kerk Bladel

Inspirerend & Vernieuwend

Toch zien we dat nogal wat mensen moeite hebben om de liturgie als bezield en inspirerend te ervaren. Vanwege de inhoud, maar niet zelden ook door de vorm. Het is een uitdaging om nieuwe en aansprekende vormen van liturgie en muziek te ontwikkelen die passen in de protestantse traditie en gebruik maken van de rijke schat van die traditie. Vormen die uitnodigen mee te doen en helpen het leven met God op te bouwen. Dat is wat anders dan ‘opleuken’ van de liturgie. Het is eerder een gebed om de Geest die het Woord vlees en vorm laat worden voor mensen van nu. Het gaat erom, naast het bewaren van meer traditionele liturgische vormen, te werken aan vernieuwing van liturgische vormen die hieraan dienstbaar zijn.