Liturgie

In onze kleine gemeente zijn de voorgangers vaak gastpredikanten.

Elke predikant heeft de volledige vrijheid om de liturgie van de dienst zelf in te vullen.

Liturgisch centrum Prot. Kerk Bladel
Liturgisch centrum Prot. Kerk Bladel

De begeleiding van de zang zal meestal gebeuren via ons orgel maar er kan ook gekozen worden om hiervoor de piano of andere instrumenten te gebruiken.

De diensten in Bladel volgen in het algemeen de onderstaande liturgie.
Hierbij is woord en tegenwoord van de gemeente gangbaar.
Ook de volgorde van liederen en lezingen zal in het algemeen de onderstaande liturgie volgen.
Wij zingen in de diensten uit het Nieuwe Liedboek.

Achter in de liedboeken in de kerk vindt u een korte samenvatting van de liturgie. Hiermee kunt u ook meedoen met de door de gemeente gesproken antwoorden.

 

 

Elke predikant is echter vrij om van deze liturgie af te wijken.

Algemene liturgie.

(In de kerk zijn er vaste liturgieboekjes aanwezig)

Inleiding van de dienst: Algemene mededelingen door de ouderling van dienst.

Groet van de predikant
Voorganger: De Eeuwige zal bij u zijn
Allen: DE EEUWIGE ZAL U BEWAREN

Bemoediging en drempelgebed
Voorganger: Onze hulp is in de Naam van de Eeuwige
Allen: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT
Voorganger: Drempelgebed

Lied (evt. volgend couplet uit intochtslied ) (de gemeente gaat zitten)

Voorganger: Gebed om ontferming
Allen: een gezongen kyrie…begeleid door orgel/piano

– Zingen van het Gloria

DE SCHRIFT GESPROKEN EN GEZONGEN
…….(evt. kinderen voor zondagsschool……)
– Gebed bij de opening van de Schrift
– Schriftlezingen (evt. een lied tussen de Schriftlezingen)

De lezingen worden besloten met de gezongen lofzegging:
“U komt de lof toe”

-Uitleg
-Orgelspel
-Lied of geloofsbelijdenis

GAVEN EN GEBEDEN
Voorbeden (intenties uit het voorbedeboek opnemen)
Stil gebed besloten met een gezamenlijk “Onze Vader”
Inzameling der gaven
– Zingen van het slotlied

WEGZENDING en ZEGEN
Voorganger: Zegen

Allen: Amen, amen, amen