Ons standpunt n.a.v. de Nashville-verklaring

Op 6 en 7 januari jl. is er in de media veel ophef ontstaan over een aantal voorgangers en politici die een verklaring hebben ondertekend, de zgn. Nashville verklaring.

Naar aanleiding van alle commotie zeggen wij, als kerkbestuur, graag het volgende:

De Protestantse Gemeente ‘Het Witte Kerkje’ is een open christelijke geloofsgemeenschap, waar alle mensen van goede wil welkom zijn.
Van Jezus hebben wij geleerd om onze naasten lief te hebben. Omdat we universeel zijn, accepteren en respecteren we alle mensen, ongeacht hun geaardheid, afkomst, huidskleur en overtuiging.
Wat ons inspireert en beweegt, laten we zien in onze daden.
Met geloof, hoop en liefde gaan wij vol vertrouwen de toekomst tegemoet en wijst de Liefde zelf ons de weg!

Gelukkig werd er door de scriba van de generale synode, Ds. René de Reuver, een officiële reactie gegeven:

“De Nashville-verklaring is theologisch eenzijdig en gesloten en pastoraal onverantwoord. Ze is daarom niet dienstbaar aan het gesprek in gemeenten over gender, seksualiteit en zegen. Dit gesprek is sowieso niet gediend met verklaringen en statements over en weer, maar komt alleen verder als het op een veilige manier gevoerd wordt op de plek waar het thuishoort, namelijk in de gemeente. Het kan alleen in een open houding waarin ruimte is voor ieder om zich uit te spreken en gehoord te worden. In november jl. heeft de generale synode van de Protestantse Kerk uitgesproken dat in de kerk van Jezus Christus ieder mens als beelddrager van de Schepper, aangeraakt door de liefde van Christus, van harte welkom is en zich thuis mag voelen. Bovendien heeft zij, in tegenstelling tot de verklaring van Nashville, uitgesproken dat de Protestantse Kerk geen waardeoordeel uitspreekt over de seksuele geaardheid van haar leden noch over het huwelijk of andere levensverbintenissen. Deze terughoudendheid is noodzakelijk voor een veilig en open gesprek over seksualiteit en gender in de gemeenten. “

Onderdeel van de combinatie PKN-De Kempen