Open Kerk

De protestantse gemeente te Bladel, wil graag voor eenieder een open en gastvrije gemeente zijn. Daarom zijn we enkele jaren gelden begonnen met het ‘Open Kerk’

In de maanden juli en augustus in 2019 is onze kerk weer geopend, deze keer op woensdagmiddag, van 2 – 4 uur.

Bent u wel eens op onze Open Kerk ontmoetingsmiddagen geweest?

Witte Kerkje

Hebt u wel eens ervaren hoe het voelt dat er een plek is, waar je zomaar kunt binnenlopen, er tijd en aandacht voor je is en bovendien de koffie voor je ingeschonken wordt?

Zomaar, zonder afspraak, waar kan dat nog? Inderdaad, in het witte kerkje in Bladel!   (Bij de markt achter de Rabobank)


Iedereen die de kerk van binnen wil zien is welkom.
Koffie of thee is klaar, men kan een kaarsje branden, een moment van stilte zoeken of zomaar een babbel maken.


Welkom…,
Francien.