Pastoraat

De kern van alle pastoraat is het omzien naar elkaar in de naam van Christus. Er is sprake van pastoraat daar waar mensen elkaar ontmoeten en een relatie met elkaar aangaan om, bij het licht van het evangelie, samen een weg te zoeken in geloofs- en levensvragen.

De uitvoering van het pastoraat is een taak van de taakgroep Pastoraat.

De taakgroep Pastoraat is verantwoordelijk voor het “omzien naar elkaar”. Het werkgebied beperkt zich hierbij tot
onze directe omgeving, omdat voor het gebied daarbuiten de diaconie een aparte taak heeft. Huisbezoek, gemeenteavond,
uitstapjes en maaltijden met ouderen; het is allemaal pastoraat.
Als apart aandachtsgebied is er de verantwoordelijkheid voor rouw- en trouwdiensten, waarvoor nauw samengewerkt
dient te worden met de ambtsgroep Eredienst en Liturgie.

Pastoraat vindt plaats binnen een gemeente, zowel door predikant, ouderlingen en pastoraal medewerkers als door gemeenteleden onderling. Binnen een gemeente is het gericht op alle gemeenteleden. Vaak wordt vooral gedacht aan zieke en oudere gemeenteleden, maar ook mensen die te maken hebben met dood, werkeloosheid, scheiding of zelfmoord, of met drug- of alcoholgebruik van partner of kinderen doen een beroep op  de gemeente voor pastoraat.