Pinksterfestival in de Kempen: Luister naar de wind!

Pinksterfestival in de Kempen:
Luister naar de wind!

‘Luister naar de wind’, is de titel van het eerste Pinksterfestival dat we Kempenbreed in de Protestantse Gemeenten gaan organiseren. Het feest van de Geest zet ons van oudsher in de kerk in beweging, de Geest leerde ons vanaf het prille begin van de kerk dat alles wat er tussen mensen aan grenzen bestaat geen beletsel hoeft te vormen om elkaar te verstaan.

Luister naar de wind

Welaan: alle reden dus om binnen het verband van de Kempen op zoek te gaan naar wat ons beweegt, elkaar in beweging te brengen en: over onze eigen grenzen te gaan. Wat gaat er gebeuren?

VRIJDAGAVOND 7 juni, in de Agnus Dei-kerk te Waalre Het festival begint met een aftrap op vrijdagavond om 20.00u in de Agnus Dei-kerk te Waalre.

“Luister naar een verfrissende wind! “

Met een programma van gesprek, discussie en muziek zullen we ons afvragen waar de Geest op dit moment waait.

De samenleving verandert, de kerken veranderen maar ook het christendom verandert. Waar bevinden we ons nu? Een van de gasten is Kathleen Ferrier, oud-Kamerlid voor het CDA. De afgelopen jaren woonde zij met haar man in Hongkong. Nu zij teruggekeerd is in Nederland kijkt zij op een nieuwe verfrissende wijze naar de Nederlandse samenleving en kerk. We gaan met haar in gesprek.

ZATERDAG 8 juni, in de kerken van Valkenswaard, Veldhoven, Bladel, Bergeijk en Eersel Op zaterdagmiddag 8 juni zullen er in de Protestantse kerken in de Kempen vanaf 13.30u. tot 16.00u workshops worden georganiseerd.


Workshop bibliodans door Riëtte Beurmanjer

• Ontmoetingskerk Valkenswaard: workshop bibliodans door Riëtte Beurmanjer

Creatieve workshop door Antoinette Donkers 

• Immanuelkerk Veldhoven: creatieve workshop door Antoinette Donkers

Bibliodrama door Tineke Dronkert

• De Ster, Bergeijk: bibliodrama door Tineke Dronkert

Zangworkshop door Marina Staas

• Protestantse Kerk Eersel: zangworkshop door Marina Staas

Gezamenlijke afsluitende viering workshops

• Om 17.00u vindt er een gezamenlijke afsluitende viering plaats in de Immanuelkerk in Veldhoven. In deze viering zullen verschillende bijdragen uit de workshops hun plaats krijgen.

Popconcert in het Witte Kerkje in Bladel

Om 21.00u vindt er een popconcert plaats in het Witte Kerkje in Bladel.

Pinksterkerkdienst Bladel

ZONDAG 9 juni – Pinkstervieringen in diverse kerken Op de ochtend van Eerste Pinksterdag (9 juni) is er in iedere kerk een feestelijke Pinksterdienst. De Pinkstervlam zal als een lopend vuurtje door de omgeving reizen: vanuit elke kerk zal om 10:00 uur na het begin van de dienst een loper of fietser vertrekken met een brandende fakkel om zo het vuur van Pinksteren naar een buurgemeente te brengen. Tijdens de dienst zullen we dus één vlam uitzwaaien, en één vlam welkom heten. Zo verspreiden we het vuur van de Geest en vormen we een ring van mensen die zich door de Geest willen laten aansporen.

Openluchtdienst aan de Kreiel in Wintelre

Om 12.00 uur is er ook een openluchtkerkdienst aan de Kreiel in Wintelre waar het hele Pinksterweekend gekampeerd kan worden. Voor meer info over dit door de Protestantse Gemeente te Veldhoven georganiseerde Pinksterkamp kunt u terecht bij Jan de Kok: jan_renee@hotmail.com.

Meedoen?

Wij hopen van harte u allen te mogen verwelkomen op ons eerste Pinsterfestival. De toegang is vrij voor alle evenementen, alleen vragen wij u om u voor de workshops op te geven, een aantal workshops hebben een beperkt aantal plaatsen.

Opgave kan bij een van de predikanten via onderstaand mailadres: predikanten@pkn-dekempen.nl

Onderdeel van de combinatie PKN-De Kempen