Protestantse kerkdiensten in de “Floriaan”

Maandelijkse diensten in het verpleeghuis

Maandelijks wordt er in de kapel van het verpleeghuis “de Floriaan” een kerkdienst georganiseerd voor de bewoners van de zorgcentra en een aantal ouderen uit onze gemeente..
De dienst is georganiseerd door een aantal vrijwilligers uit de protestantse kerk van Bladel.

ingang_verpleeghuis_bladel
Als voorganger in de dienst kan zowel een predikant uitgenodigd worden maar ook zal in veel gevallen een van deze vrijwilligers de leiding van de dienst op zich nemen.
Deze diensten staan open voor zowel de bewoners van het verpleeghuis en het verzorgingshuis als voor iedereen van buiten.
Deze diensten zijn op dinsdag en beginnen om 10:30 uur.

Voor de data zie zie bij Agenda onder Diensten