Voedselbank Bladel

De Stichting Voedselbank Bladel is een van de zes locale projecten die we ondersteunen.

De voedselbank heeft als doel om mensen uit de Gemeenten Reusel de Mierden, Bladel en Eersel die leven onder het bestaansminimum wekelijks een voedselpakket te verstrekken als aanvulling op hun voedselbehoefte.

Dit gebeurt door gratis uitdelen van voedsel aan mensen die (tijdelijk) geen en/of onvoldoende middelen hebben om voedsel te kopen. Hiervoor zamelt de Voedselbank voedseloverschotten in die anders vernietigd zouden worden;  hierdoor wordt verspilling van voedsel tegengegaan. Daarnaast wordt verborgen armoede opgespoord en samengewerkt met hulpverlenende instanties. Voedselbank

De collecte opbrengsten van de Diaconie dienen als bijdrage in de kosten, zoals een bus, elektriciteit, aanschaf en onderhoud van de koelinstallatie etc. De voedselbank werkt alleen met vrijwilligers.

Dit project wordt van harte aanbevolen en ondersteund door de Diaconie van Bladel.