Vorming en Toerusting

De maatschappij verandert snel. De kerk probeert in te spelen op die veranderingen, al is het niet altijd duidelijk hoe dat moet. De zondagse kerkgang is voor minder mensen dan vroeger vanzelfsprekend.
Maar dat betekent niet dat de zoektocht naar geloof /zingeving minder belangrijk is geworden. Misschien is die wel belangrijker geworden omdat veel van de vroegere antwoorden de moderne mens niet meer voldoen. Wij willen zelf onze antwoorden veroveren hoe moeizaam dat soms ook is.

De commissie Kempenkring probeert handreikingen bij die zoektocht te verstrekken.

Een overzicht van de activiteiten in het kader van vorming en toerusting kunt u vinden via de agenda

Agenda vorming en toerusting