Onze gemeente

De Protestantse Gemeente te Bladel maakt deel uit van de Protestantse Kerk in Nederland. Het werkgebied omvat de burgerlijke gemeenten Bladel en Reusel-de Mierden met uitzondering van de kerkdorpen Casteren en Lage Mierde.

Als kerkgemeenschap proberen we er voor elkaar en voor anderen te zijn en hanteren daarbij in ons beleid een aantal uitgangspunten zoals verwoord elders op deze web-site waar u ook uitgebreide informatie vindt over onze verdere activiteiten en regelmatige bijeenkomsten.

Samen met vijf andere Protestantse Gemeenten in De Kempen (Bergeijk, Hoogeloon-Eersel, Veldhoven, Valkenswaard en Waalre) zijn we actief zoekend naar een vorm van samenwerking waarbij we als eerste stap per 1 januari 2016 een formele combinatie hebben gevormd.  Deze binnen de Protestantse Kerk vertrouwde samenwerkingsvorm maakt het mogelijk dat de gezamenlijke predikanten als “pool” kunnen functioneren terwijl toch de lokale predikant-gemeente band behouden blijft. Over de huidige status van deze samenwerking kunt u meer lezen in het recente visiedocument. 

De Protestantse Gemeente Bladel en de Diaconie van de Protestantse Gemeente te Bladel zijn twee aparte “goed doelen” wat blijkt uit onze registratie als erkende Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).
Dit betekent dat uw giften helemaal terecht komen waarvoor u het bedoeld heeft. Hier willen we graag uw aandacht vestigen op de voordelen die deze status voor u kan opleveren in het geval u een gift overweegt. 
Voor giften aan zowel de kerkelijke gemeenschap als aan de diaconie geldt dat deze onder bepaalde omstandigheden aftrekbaar zijn voor uw belastingaangifte. 
Op deze aftrekbaarheid wordt bovendien geen drempel toegepast indien u de gift periodiek maakt. 
Verdere details hierover vindt u op de website van de belastingdienst.. 

De formele ANBI gegevens vindt onder de desbetreffende ANBI tab .